RUSSIA-GEYSER 5 CẤP LỌC CAO CẤP

Công suất lọc: 15lít/giờ (Máy lọc cho mọi nguồn nước đầu vào)

 • Cấp 1: Bộ lọc tạp chất
 • Cấp 2: Bộ lọc hấp thu, khử màu, mùi
 • Cấp 3: Bộ lọc tái hấp thu, khử mầu, mùi
 • Cấp 4: Bộ màng RO-USA 15L/H
 • Cấp 5: Bộ lọc cân bằng PH
 • Vòi cho nước tinh khiết: 01 bộ vòi Inox
 • Máy bơm: 01 máy bơm áp lực 24V
 • Adapter: 01 adapter 24V
 • Bình áp: 01 bình áp 10 lít
 • Tủ Inox không nhiễm từ(C900xR450xS350)mm

Xuất xứ: Chính hãng USA-DOMIRA

Liên hệ: 0905.827.115

Mô tả

Công suất lọc: 15lít/giờ (Máy lọc cho mọi nguồn nước đầu vào)

 • Cấp 1: Bộ lọc tạp chất
 • Cấp 2: Bộ lọc hấp thu, khử màu, mùi
 • Cấp 3: Bộ lọc tái hấp thu, khử mầu, mùi
 • Cấp 4: Bộ màng RO-USA 15L/H
 • Cấp 5: Bộ lọc cân bằng PH
 • Vòi cho nước tinh khiết: 01 bộ vòi Inox
 • Máy bơm: 01 máy bơm áp lực 24V
 • Adapter: 01 adapter 24V
 • Bình áp: 01 bình áp 10 lít
 • Tủ Inox không nhiễm từ(C900xR450xS350)mm

Xuất xứ: Chính hãng GEYSER