Khóa đầu nguồn máy lọc nước

Danh mục:

Liên hệ: 0905.827.115

Mô tả

Khóa đầu nguồn dành cho máy lọc nước

Bộ chia nước đầu nguồn phuy 10 inox dùng cho chia nước tài đầu cấp dẫn vào máy lọc nước