Dây đầu vào nước thải

Dây đầu vào nước thải được sử dụng để dẫn nước thải trong quá trình lọc nước ra ngoài

Liên hệ: 0905.827.115

Mô tả

Dây đầu vào nước thải
– Dây đầu vào nước thải được sử dụng để dẫn nước thải trong quá trình lọc nước ra ngoài
– Dây đầu vào nước thải là một thiết bị không thể thiếu trong một hệ thống máy lọc nước. Tuỳ từng vị trí đặt máy mà sử dụng chiều dài dây đầu vào nước thải hợp lý, để đạt được mục đích như ý.
– Đơn vị tính: mét